Uputstvo za prijavu apstrakta

  • Za učešće na Jedanaestom međunarodnom interdisciplinarnom simpozijumu SUSRET KULTURA prilažu se isključivo apstrakti originalnih radova koji nisu već objavljeni ili ponuđeni za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.
  • Autor može prijaviti najviše dva rada, pri čemu može biti prvi autor samo jednog. Radovi koji imaju više od tri koautora neće biti uzeti u razmatranje.
  • Zainteresovani za učešće na Simpozijumu prijavljuju se popunjavanjem onlajn formulara, koji se otvara klikom na jezičak Prijava apstrakta. Rok za prijavu apstrakata je 20. maj 2020. godine.
  • Naslov rada ne može biti duži od 200 slovnih mesta (sa razmacima).
  • Apstrakti treba da budu dužine do 1000 slovnih mesta (sa razmacima) i treba da sadrže najvažnije informacije o istraživanju (problem, cilj istraživanja, metodologiju i rezultate). Potrebno je navesti i do 5 ključnih reči (ne više od 70 slovnih mesta, sa razmacima). Apstrakti se moraju prijaviti na jednom od radnih jezika Simpozijuma i engleskom jeziku. Apstrakti će biti recenzirani na osnovu originalnosti i naučnog doprinosa sprovedenog istraživanja, odnosno kvaliteta sadržaja i jasnoće.
  • Obaveštenje o učešću na Simpozijumu prijavljeni će dobiti najkasnije do 20. juna 2020. godine.
  • Vreme za usmeno saopštenje ograničeno je na 15 minuta, uz 5 minuta predviđenih za diskusiju.
  • Radove pripremljene za publikovanje treba poslati najkasnije do 1. decembra 2020. godine, u elektronskom obliku, isključivo preko obrasca dostupnog na ovom sajtu, u meniju Prijava. Slanje radova nakon ovog roka neće biti moguće.
  • Uputstvo za tehničko uređenje radova nalazi se u okviru ovog menija u podmeniju Tehničke propozicije.
  • Učešće na simpozijumu ne podrazumeva i objavljivanje rada. Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova. Recenziranje će biti anonimno i radove će recenzirati po dva recenzenta.