Odbori 2016.

Programski odbor
Akademik prof. dr Jasmina Grković Mejdžor, Predsednica programskog odbora, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, Dekanica, Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Angela Rihter, Univerzitet Martin Luter, Hale-Vitenberg, Nemačka
Prof. dr Ala Tatarenko, Univerzitet Ivan Franko u Lavovu, Ukrajina
Prof. dr Bjorn Hansen, Univerzitet u Regenzburgu, Nemačka
dr Erik Gordi, Univerzitetski koledž u Londonu
Prof. dr Boris Dudaš, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
dr Eugen Hrist, Kulturna zadužbina dunavskih Švaba, Baden-virtemberg, Nemačka
Prof. dr Ioana Vid, Zapadni univerzitet Temišvar, Rumunija
Prof. dr Vesna Požgaj Hadži, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Pleh Čaba, Univerzitet Esterhazi, Mađarska
Prof. dr Kiril Balandin, Univerzitet Lobačevski, Rusija
Prof. dr Renate Hansen Kokoruš, Univerzitet Karl-Francens, Grac, Austrija

Organizacioni odbor
Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr Maja Marković, Odsek za anglistiku
Prof. dr Dragan Prole, Odsek za filozofiju
Doc. dr Gordana Ristić, Odsek za germanistiku
Prof. dr Eržebet Čanji, Odsek za hungarologiju
Prof. dr Ivan Jordović, Odsek za istoriju
Prof. dr Bojana Stojanović Pantović, Odsek za komparativnu književnost
Prof. dr Dejan Pralica, Odsek za medijske studije
Prof. dr Jovana Milutinović, Odsek za pedagogiju
Doc. dr Dejan Pajić, Odsek za psihologiju
Doc. dr Tamara Valčić Bulić, Odsek za romanistiku
Prof. dr Laura Spariosu, Odsek za rumunistiku
Prof. dr Janko Ramač, Odsek za rusinistiku
Doc. dr Anžela Prohorova, Odsek za slavistiku
Prof. dr Jarmila Hodolič, Odsek za slovakistiku
Prof. dr Pavle Milenković, Odsek za sociologiju
Prof. dr Vladislava Ružić, Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Prof. dr Nikola Grdinić, Odsek za srpsku književnost

Izvršni odbor
Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekan, predsednik Odbora
Prof. dr Biljana Šimunović Bešlin, prodekan za nastavu
Prof. dr Olivera Knežević Florić, prodekan za finansije
Prof. dr Dragan Prole, Odsek za filozofiju
Doc. dr Željko Milanović, Odsek za srpsku književnost
Isidora Gordić, šef kabineta dekana Fakulteta
Tomislav Bukatarević, Centar za jezike
Kristina Ivšić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju
Ljiljana Siriški, stručni saradnik za međunarodnu saradnju i sekretar Odbora

Скорашњи чланци