Plenarno predavanje 2016.

Pleanarno predavanje: dr Bojan Jović, naučni savetnik, direktor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu

UMETNIČKA KNJIGA MODERNOG DOBA: POJEDINAČNO VS. KOLEKTIVNO; MODERNIZAM VS. AVANGARDA

Autor razmatra fenomen umetničke knjige modernog doba, oličen u pristupu knjizi kao umetničkom predmetu reprodukovanom u ograničenom tiražu (originalni rad ili mali broj primeraka knjige) posebnom tehnikom/tehnikama. Kroz analizu odgovarajućih zamisli i ostvarenja V. Blejka, V. Vitmana, S. Malarmea, V. Kandinskog, i srodnih avangardnih eksperimenta između dva rata (B. Sandrar, V. Hlebnjikov, I. Gol, R. Petrović…) daje se pregled osnovnih osobina, sličnosti i razlika polazišta i ishoda pri stvaranju umetničke knjige. Pojedinačna autorstva ili ona nastala u paru porede se sa kolektivističkim ostvarenjima (almanah Plavi jahač F. Marka i V. Kandinskog; program za Veliki zaumni bal umetnika pod maskama Udruženja ruskih umetnika; avangardni manifestni zbornici) u sklopu modernističke/avangardne težnje za ostvarenjem totalnog umetničkog dela.

Plenarno predavanje biće u sklopu svečanog otvaranja Skupa, na srpskom jeziku uz simultani prevod na engleski jezik.

Скорашњи чланци