Poziv 2016.

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju
Devetog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma
SUSRET KULTURA

1. decembra 2016.

Poziv za prijavu

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Deveti međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET KULTURA koji će se održati 1. decembra 2016. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Cilј оvоg skupа је оkuplјаnjе dоmаćih i strаnih nаučnikа i stručnjаkа iz različitih društveno-humanističkih oblasti rаdi rаzmеnе iskustаvа i idеја, podsticanja i promovisanja intеrkulturаlnоg i interdisciplinarnog diјаlоgа i rаzviјаnjа međunarodne mrеžе nаučnikа kroz prеzеntоvаnje rezultata interdisciplinarnih istraživanja iz оblаsti društvеnih i humаnističkih nаukа i diskusije o njima. Budući da je u istraživanjima takve vrste neophodno uzimati u obzir različite društveno-političke, psihološke, kulturne i druge kontekste okvirne teme simpozijuma su:

  • odnosi pojedinaca i grupa definisani kulturnim kontekstom;
  • formiranje pojedinaca i grupa unutar date kulture (identitet, interkulturalnost i multikulturalnost);
  • odnos kulture i pojedinih društvenih sistema (obrazovanje, stvaralaštvo, mediji);
  • jezik i književnost kao kulturni fenomeni;
  • lokalno i globalno u kulturi;
  • informaciono-komunikacione tehnologije u društveno-humanističkim naukama;
  • istorija i kultura – konteksti i prožimanja;
  • semantika, kultura i kognicija;
  • kultura, pojedinac, društvo;
  • kulturni konteksti u nastavi stranog jezika.

Prijavu za skup možete popuniti ovde najkasnije do 20. septembra 2016. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekujemo radove iz nauke o jeziku, nauke o književnosti, istorije, psihologije, pedagogije, filozofije, sociologije i žurnalistike.

Vidimo se u Novom Sadu!

Organizacioni odbor
Devetog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma
SUSRET KULTURA

Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2
Novi Sad, Serbia

susret.kultura@ff.uns.ac.rs

Za studente doktorskih studija, Filozofski fakultet svake dve godine organizuje međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI.

Скорашњи чланци