Kontakt

Za sve dodatne informacije u vezi sa organizacijom i održavanjem Simpozijuma obratite se Organizatoru posle 1. avgusta 2016.

E-adresa: susret.kultura@ff.uns.ac.rs

Adresa: Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija

Telefon/faks: +381 21 485 3921